GeM.Th Hotel
 • Chính Sách Bảo Mật

 • Chính Sách Bảo Mật

 • Chính Sách Bảo Mật

 • Chính Sách Bảo Mật

 • Chính Sách Bảo Mật

 • Chính Sách Bảo Mật

 • Chính Sách Bảo Mật

 • Chính Sách Bảo Mật

 • Chính Sách Bảo Mật

 • Chính Sách Bảo Mật

 • Chính Sách Bảo Mật

 • Chính Sách Bảo Mật

 • Chính Sách Bảo Mật

 • Chính Sách Bảo Mật

 • Chính Sách Bảo Mật

 • Chính Sách Bảo Mật

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của Quý khách được thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ, với mục đích hỗ trợ Quý khách.

Khi Quý khách liên hệ, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm: Họ và tên, Địa chỉ, Điện thoại và Email.

Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

– Hỗ trợ khách hàng.

– Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ.

– Xử lý yêu cầu của khách hàng và cung cấp dịch vụ.

– Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hang.

– Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.

– Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại

– Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân, chúng tôi chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về info@gemth.com

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng có thể là các đối tác có ký hợp động thực hiện một phần dịch vụ cho chúng tôi. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể một phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

GeM.Th – Người đại diện – Quách Thị Hảo
Địa chỉ: Số 429 Lô 22 đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Điện thoại: 0906128285
Website: gemth.com
Email: info@gemth.com

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Chúng tôi không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ của chúng tôi info@gemth.com hoặc số điện thoại liên hệ 0906128285

Bạn có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

Việc bảo vệ thông tin cá nhân của Quý khách là rất quan trọng, cho nên thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật.

Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ người nào khác.

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:
– Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
– Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
– Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Chúng tôi hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật, và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo, vui lòng liên hệ qua số hotline 0906128285 hoặc email info@gemth.com